Chris Liljenberg Halstrøm

HANGU / RIPPLE 2011
One-offs made for Snedkernes Efterårsudstilling

HANGU side table in oak and concrete. RIPPLE carpet in wool and cotton cords

Thanks to: KVADRAT and SKAGERAK DENMARK